Profesyonel Grafik Tasarımcı Nasıl Olmalı?

Tasarımcılar, müşterileriyle başlayacakları iş süreçlerinde nasıl davranmalı? Bir tasarımcıyı, diğer tasarımcılar ve müşterisine karşı sınırlayan mesleki durumlar nelerdir? Yapılan çalışmalarda ücretlendirmeler nasıl değerlendirilmeli?

Bugünün yoğun bilgi dünyasında bir organizasyonun başarısı, markasının gücündeki kararlılıktır. Profesyonel tasarımcılar, markayı oluşturmakla kalmayıp daha da önemli olan şirket iletişiminin verimliliğini sağlamaktadırlar. İletişim projelerinin gerçekçi ve ekonomik olması tamamen tasarımcının kabiliyetine bağlıdır.

Müşteri, profesyonel hizmet için bir tasarımcıyı tercih ettiğinde en üst seviyede tasarım ile yatırımın hızlı biçimde geri dönmesini sağlamalıdır.

Bu işbirliği sürecinde tasarımcı, müşterinin profesyonel grafikerliğin güvenirliği ve saygıdeğerliğine olan bakışını kendisinin yön vereceğinin bilincinde olmalıdır.

Tecrübe ve Bilgi

Profesyonel bir tasarımcı; eğitim, tecrübe ve stratejik iletişim tasarımı konusunda yetkin olmalıdır.

Profesyonel bir tasarımcı; çok geniş bir ürün ve hizmet alanında konsept üretebilmeli, biçimsel ve teknoloji kullanım becerisine sahip olmalıdır.

 

Stratejik Süreç

Profesyonel bir tasarımcı; problemleri çözebilen stratejileri üretebilmeli ve gerçekçi iletişim tasarımıyla bunları birleştirebilmelidir.

Tasarımcının temel görevi, iletişim problemlerini yetkin ve etkili bilgi mimarisiyle çözmek olmalıdır.

Tasarımcı aynı zamanda müşterinin iş ve tasarım standartlarının ihtiyacı olan elemanlardan haberdar olmalıdır.

İhtiyacı olan araştırma ve analizler yoluyla anlaşılabilir bir iletişim tasarımını ortaya koyabilmelidir.

Tasarımcıya müşterisiyle yapacağı tüm projeleri içeren bir çalışma anlaşması yapmasını tavsiye ederim.

Bu noktada fiyatlandırmanın akla uygun değerlerle olması ve gerektiğinde vazgeçilen işler için müşteriye geri ödemenin yapılacağının belirtilmesi de yerinde olacaktır.

Önemle belirtmek gerekirse profesyonel bir tasarımcı, asla spekülatif, bilinen değerlerin altında bir çalışmayı telafi edici anlaşmalar olmaksızın yapmaz.

Etik Standartlar (Ticari Ahlak)

Öncelikli izin olmadığı sürece profesyonel bir tasarımcı, doğrudan müşteriye yönelik tasarımlar hazırlamaz. Bilinmelidir ki her müşterinin iş ortamı ve bilgisi gizlidir. Başka müşterilere tasarım için kullanılamaz.

Tasarımcılar, her şart altında gerçekçi tasarım ve üretim takvimi oluşturmalı, olası riskler konusunda müşteriyi bilgilendirmelidir.

İş süreci, hangi tarihte ne olacağıyla ilgili olarak takvime bağlanmalı ve yapılacak farklı projelerin bu takvimi ne şekilde etkileyeceği müşteriye anlatılmalıdır.

Profesyonel Tasarımcı için Bilgi Beklentisi

Profesyonel bir tasarımcı, kendilerine aktarılan bilgi (brief) doğrultusunda bilgiyi hedef kitleye aktarmak için yazı, fotoğraf ve simgeler kullanır. Bir konsept oluşturur ve bunun bedelini alır.

Bu çalışmada iki önemli husus vardır:

  1. Müşteriyi, çok iyi anlamak ve bu anlamda yola çıkarak onun için doğru olanı bulmak
  2. Anladığını, başarılı bir grafik tasarım ile iletişime dönüştürmek

Müşterilerin çoğu tasarımcılardan her iki hususu da doğal biçimde yapabilmesini bekler.

Tasarımcı, müşteriyi dinledikten sonra psikoloji, sosyoloji, iş dünyası ve insanların algısı şeklinde farklı etkenlerden yola çıkarak bir iletişim teorisi geliştirebilmeli ve yazıya dökülmesini sağlayabilmelidir. Söz konusu teorinin geliştirilmesi için bağlantılı alanlarda örneğin pazarlama, makro ekonomi, organizasyonel psikoloji, insan faktörleri, veya teknoloji hakkında da bilgi sahibi olmaya çalışmalıdır.

Tasarım Yeteneği

İletişim problemlerini çözme becerisi aslında problem tanıma ustalığı, araştırma ve bilgi edinimi, analiz değerlendirme, alternatif çözümlerin değerlendirilmesi vb. kabiliyetlerini de kapsar. Hedef kitleye mesajı açıklayabilmesi (anlatmak) ve onların problemlerine yanıt verebilmesi için iletişim çözümünün, fiziksel, kültürel ve sosyolojik açıdan hedef kitle ile uyuşması gereklidir.

İletişim problemine karşılık verecek bir görsel formu bulma ve geliştirme kabiliyeti; bilgi hiyerarşisi, sembolik tanımlar, tipografi, estetik ve anlamlı resimlerin, illüstrasyonların hazırlanması prensiplerinin ne kadar anlaşılabildiğine bağlıdır.

Mesajın görsel biçimde ifade edilmesi için gerekli araçlar ve teknolojinin bilinmesi, görsel mesajların üretim, çoğaltım ve dağıtımında önemli rol oynar. Bu araç ve teknolojiler sadece bu saydıklarımızla sınırlı olmamakla birlikte, çizim, ofset baskı, fotoğrafçılık ve etkileşimli medya (film, video, multimedya) bilgisini kapsar. Bu bilgilere sahip olma miktarı, tasarımcının, takım üyesi olarak görev yaptırdığı projelerdeki verimliliğini artıracaktır

Tasarımcının Sorumlulukları

  • Grafik tasarımcı, tüm ilgini müşterinin mesajının doğru iletişim kuralları içinde aktarılmasına vermelidir.
  • Grafik tasarımcı asla, aynı anda benzer ürünlerin tanıtımı için farklı müşterilerle anlaşma yapmamalıdır.
  • Müşterisinden edindiği, müşteriye/ürüne özel bilgileri, müşterisinin izni olmadan başka çalışmalarda kullanmamalıdır.

Diğer Tasarımcılara Olan Sorumluluğu

Tasarımcıların iş fırsatlarını kovalaması, profesyonel deneyime uygun, eşit ve açık bir yarışma sağlanmaktadır. Bir tasarımcı asla bir başka tasarımcıyla çalıştığı bilinen müşteriyle söz konusu tasarımcıya bilgi vermeksizin veya müşterinin dorudan isteği olmaksızın, iş ilişkisine başlayamaz. Doğrudan veya dolaylı olarak bir tasarımcının müşterisiyle ilişkisinin bitmesi için girişimde bulunamaz (ayağını kaydırmayın J) ve diğer tasarımcıya karşı, müşteriyi etik dışı kandırmaya yönelik bir yarışa giremez.

Bir müşteriyle çalışmaya başladığı zaman, kendisinden önceki tasarımcının eserini tekrarlayamaz ve geçmişte yapılmış tasarımları kritik edemez. Bir tasarımcı, müşteri tarafından istek gelse dahi diğer tasarımcının eserlerini temel alamaz ve diğer tasarımcının hakkını çiğneyemez.

Ücretler

Bir tasarımcı, yardım kuruluşları ve gelir amaçlı kurumlaşmış organizasyonlar haricinde asla kabul görmüş fiyatların altında bir rakamla müşteriyle çalışmaz.

Bir tasarımcı, müşteri tarafından kabul edilmiş ve kullanılacak olan diğer bir tasarımcının eserine karşılık, spekülatif bir projeyi müşteriye sunamaz. Bu durum, tüm projeyi her zaman kapsamaz kimi zaman projenin belli bir detayı için böyle bir talep müşteriden gelebilir. Her iki durumda da bir tasarımcı, ücret belirlemeden salt tasarımın kabul edilmesi için çalışma yapmaz. Profesyonel tasarımcı, yalınızca tespit edilmiş bir ücret maaş, belli bir pay gibi anlaşma sonrası belirlenebilecek değerler kesinleştiğinde, çalışmasına başlar. Bir grafik tasarımcı, müşteri yetkilileriyle gizli indirimler, komisyonlar ve ilave ödemeler türü anlaşmalara sahip olamaz.

Projeye, iş sürecinin getirdiği ek maliyetler ve yönetim giderleri (stock image, prova baskı, vb.) müşterinin bilgisiyle eklenebilir.

Tasarımcının anlaşılmış ücretini, dışarıdan destek veren bir danışmanın projeye sağladığı avantaj veya çeşitli etkenlerle projenin daha hızlı yapılabilmesi gibi sonrada ortaya çıkan durumlar değiştiremez.

Tasarımcının kendi tanıtım promosyonlarında, yetenek, tecrübe veya profesyonel yeterliliğini kasıtlı, yanlış anlaşılmaya müsait sözlerle ifade eden içerik bulunamaz. Promosyonlar, diğer tasarımcılara karşı adilane hazırlanmalıdır.

Bir tasarımcı müşterinin ismini promosyon çalışmasında referans olarak kullanabilir fakat bu kullanım, profesyonellik statüsü uygun tarzda ve müşterinin bilgisi dahilinde olmalıdır.

 

Blogdaki son yazılar